Corona

Corona regels!

Wij mogen u als gast nog altijd ontvangen om op Jachthaven de Driesen te verblijven. We zijn hier blij om, omdat het u de mogelijkheid geeft even van omgeving te veranderen.

De toestemming om dit te kunnen blijven doen ligt uiteraard bij de overheid, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij U zelf.

Om open te kunnen blijven gelden in onze jachthaven de volgende regels:

Algemeen

 • Iedereen houdt zich uiteraard aan de door vanuit de overheid opgelegde maatregelen, die bij eenieder bekend zijn (zie ook de posters in de haven).

Jachthaven

 • Op de steigers ook de afstand van 1,5 meter respecteren. Mocht dat niet mogelijk zijn gezien de breedte van de steiger (oude steigers) dan graag op een zijsteiger wachten totdat de andere persoon gepasseerd is.
 • Waterslangen en kranen op de steigers graag na gebruik schoonmaken of voor gebruik de handen wassen.

Havenkantoor en havenmeester

 • Beperk het betreden van het havenkantoor zo veel mogelijk, neem eerst telefonisch contact op met de havenmeester op +31616938521.
 • Betreden van het havenkantoor mag met slechts één persoon tegelijk.
 • Betalingen zoveel mogelijk contactloos.
 • Instructies van havenmeester en bestuur dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

Toilet-en douchegebouw

 • Gezien de afmetingen van onze douche- en toiletgebouwen kunnen we in deze ruimtes de verplichte afstand van 1,5 meter niet garanderen en is het daarom slechts toegestaan om met één persoon de ruimte te betreden. Als gevolg daarvan hebben we één gebouw ingericht als doucheruimte en twee gebouwen als wc ruimte.
 • De regels zijn als volgt:
  • 1 PERSOON NAAR BINNEN (1,5 METER REGEL)
  • METEEN DE DEUR AAN DE BINNENKANT MET HET SCHUIFJE OP SLOT DOEN
  • BLIJF NIET ONNODIG LANG BINNEN, MAAK RUIMTE VOOR ANDEREN OM NAAR HET TOILET / DOUCHE TE KUNNEN GAAN😊

We gaan er van uit, dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Mocht je constateren dat dit niet gebeurt, spreek elkaar hier dan op aan of meld het bij de havenmeester. Niet naleven van deze maatregelen zal leiden tot verwijdering uit de jachthaven.

Ligplaatsaanvraag